Fluorowce

Fluor

Chlor

Brom

Jod

Astat

Źródło

Linki

berylowce - wszystko co chcesz wiedzieć o beryl u


Brom


Pierwiastek chemiczny należący do grupy VII A w układzie okresowym, liczba atomowa 35, masa atomowa 79,90. W przyrodzie występuje w pokładach solnych, w minerałach: bromokarnalicie KClMg(Cl2Br)2⋅6H2O i bromosylwinicie K(Cl2Br), a także w wodzie morskiej. Można go wydzielić z bromków za pomocą utleniaczy lub elektrolitycznie.

Jest łatwo lotną, ciemnobrunatną cieczą o duszącym zapachu, gęstość 3,12 g/cm3, temperatura wrzenia 58,8°C. W związkach chemicznych brom występuje na -1, +1, +3, +4, +5, +6 i +7 stopniu utlenienia. Rozpuszcza się w wodzie, częściowo ulegając dysproporcjonowaniu do bromków i nietrwałego kwasu podbromawego HBrO. Drugim znanym kwasem tlenowym bromu jest znacznie trwalszy kwas bromowy HBrO3, otrzymywany przez dysproporcjonowanie podbrominów.

Brom jest dobrze rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych. Wykazuje dużą aktywność chemiczną - z siarką, fosforem, arsenem i wieloma metalami reaguje bezpośrednio. Z wodorem tworzy bromowodór HBr, który jest gazem rozpuszczającym się w wodzie z utworzeniem kwasu bromowodorowego. Związki z tlenem (Br2O, BrO2, BrO2) są nietrwałe. Brom tworzy połączenia także z innymi fluorowcami.

Jest stosowany (w postaci dwubromku etylenu) jako środek przeciwstukowy, a ponadto - do produkcji leków, barwników, składników błony fotograficznej.

Właściwości fizyczne bromu:

- ciecz

- czerwonobrunatny (ciemny)

- umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie

- roztwór wodny, zwany wodą bromową, jest brązowy

- dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych

Właściwości chemiczne bromu:

- silna trucizna

- pary maja duszący zapach i drażnią błony śluzowe

- parzy skórę i wywołuje trudno gojące się rany

- reaktywny

- z większością metali tworzy bromki

- roztwór wodny (woda bromowa) jest nietrwały, w ciągu kilkunastu dni przekształca się w roztwór HBr.

Bromki

Związki nieorganiczne zawierające brom na -1 stopniu utlenienia; związki organiczne zawierające brom. Bromki metali, najczęściej dobrze rozpuszczalne w wodzie, znajdują zastosowanie w fotografice, optoelektronice, lecznictwie (środki uspokajające), w syntezach organicznych i nieorganicznych.zne).